ABBA

Agencija pruža usluge iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poreznog i pravnog savjetovanja kao i administrativne usluge.

O NAMA


Sjedište Agencije ABBA d.o.o. nalazi se u Sarajevu, Općina Novo Sarajevo. Pružamo usluge iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poreznog i pravnog savjetovanja. Naš računovodstveni servis može za vas da obavlja kompletno vođenje, ili možete da nam prepustite samo određena područja. Znamo da prilagodimo svoje usluge velikim, srednjim i malim preduzećima. Od osnivanja, ABBA konstantno bilježi povećanje poslovanja i širi krug poslovnih klijenata iz različitih oblika poslovanja uključujući proizvodne firme, maloprodajne firme i firme koje se bave pružanjem usluga.
Budite slobodni da nas kontaktirate, dođite na kafu ili čaj u kancelariju koja se nalazi u ulici Aleja Lipa br. 55 i prepustite nama brigu o vašoj firmi i brojevima, a vi radite ono što volite!

ABBA
ABBA

Naše Vrijednosti


MISIJA: Osnovni zadatak * misija * Agencije ABBA d.o.o. je da svojim klijentima nudi kvalitetan računovodstveni servis, kao i kvalitetno porezno i poslovno savjetovanje. U tu svrhu se stalno obrazujemo, informišemo i konsultujemo. Osnovno načelo nam je kvalitet, zato nudimo profesionalan pristup i saradnju koja se zasniva na stučnosti i povjerenju jer sa našim partnerima želimo da imamo duguročnu poslovnu saradnju.


VIZIJA: Vizija Agencije ABBA d.o.o. je da svojim trenutnim i budućim klijentima postane nezaobilazan partner te bude sinonim za profesionalnost, tačnost, pouzdanost i povjerljivost. Kvalitetom usluga, konstantnim obrazovanjem, ljubaznim odnosom i kontinuiranim porastom poslovanja želimo da ostanemo ugledna firma i postanemo upravo Vaš izbor računovodstvene agencije.

a – ažurna
b – brižna
b – brza
a – aktivna
Knjigovodstvene usluge
Naše usluge znamo da prilagodimo velikim, malim i srednjim preduzećima. Po osnovu obima poslovanja, vrste djelatnosti, broja radnika, u saradnji sa Vama kreiramo punudu za knjigovodstvene usluge. Agencija ABBA d.o.o. može da obavlja kompletno vođenje poslovnih knjiga ili ipak samo određeno područje poslovanja za koje procjenite da zahtjeva stručno vođenje.
Agencija ABBA d.o.o. za vas obavlja sljedeće vrste knjigovodstvenih/računovodstvenih usluga:
 • Finansijsko poslovanje
 • Vođenje knjiga KUF-a i KIF-a
 • Popis i obračun amortizacije stalnih sredstava
 • Vođenje glavne knjige
 • Robno materijalno knjigovodstvo
 • Obračun poreza na dodatu vrijednost i D PDV obrasci
 • Blagajničko poslovanje
 • Knjiženje i kontrola maloprodaje
 • Izrada i predaja godišnjih izvještaja
 • Priprema dokumentacije prema bankama, Leasing kućama za kreditno apliciranje
 • Druge knjigovodstvene usluge u skladu sa dogovorom

Knjigovodstvene usluge za preduzeća


Plaće, Ugovori, Honorari


Knjigovodstvene usluge za obrtnike


Porezno i poslovno savjetovanje


ABBA
Pravne usluge


KNJIGOVODSTVENE OBAVEZE ( Rokovi i Obrasci )Za svaku istaknutu firmu, oznaku, obilježje ili natpis na poslovnim i drugim prostorijama, objektima i mjestima, kojim se označava da određena pravna ili fizička osoba obavlja izvjesnu djelatnost ili zanimanje, utvrđuje se godišnja taksa.
Visina takse utvrđuje se prema vrsti djelatnosti i zoni u kojoj se nalazi poslovna ili druga prostorija, objekat i mjesto na kojem je istaknuta firma, obilježje ili natpis. Odluke o visini komunalnih taksi usvaja i utvrđuje Općina, a podnose se nadležnoj Poreznoj Upravi.
Prijava poreza na imovinu u Kantonu Sarajevo podnosi se do kraja januara 2022.godine.
Godišnji izvještaj o isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima poslodavac podnosi Ispostavi Porezne Uprave prema sjedištu firme do 28.02.2022.
Godišnji finansijski izvještaji podnose se Finansijskoj-informatičkoj agenciji do 28.02.2022. na CD-u, u papirnoj/hard copy verziji (dva primjerka) i dokaz o plaćanju naknade za prijem, obradu finansijskih izvještaja u iznosu od 70,00 KM.
Godišnju prijavu poreza na dohodak za 2021 godinu fizičko lice podnosi ispostavi Porezne Uprave prema svom mjestu prebivališta do 31.03.2022. Uz obrazac GPD 1051 obveznik podnosi GIP koje mu firme trebaju dostaviti do 31.01.2022. ( ukoliko je prijavljen u više firmi na pola radnog vremena), ako je samostalni poduzetnik obrazac SPR 1053, ukoliko obveznik izdaje imovinu obrazac PRIM-1054, ukoliko obveznik ima primanja po osnovu Ugovora o djelu, od Nadzornog ili Upravnog odbora mora podnijeti i pregled isplate primanja pomenutih naknada.
Prijava poreza na dobit za 2021 godinu podnosi se nadležnoj Poreznoj Ispostavi gdje pravno lice ima sjedište do 31.03.2022. Uz prijavu poreza na dobit, predaje se porezni bilans ( PB-DOB), izjava isplatioca dividendi (IZ-DOB) , izjava o prenosu pretplate poreza na dobit za narednu godinu (kao akontacija), obrazac GU-DOB, kopija bilansa uspjeha i kopija statističkog aneksa godišnjeg računovodstvenog izvještaja.


Šta kažu naši korisnici


Cjenovnik

Izaberite kategoriju kojoj pripadate

Obrt

Mala i srednja preduzeća

Velika preduzeća

Kontaktirajte nas i odgovorit ćemo u naredna 24 sata.

Aleja Lipa 55, Sarajevo

+387 33 95 66 20

+387 61 88 11 88, +387 61 24 38 43

agencija@abba.ba

KONTAKT